250 рублей 1917 года цена бумажный: Банкнота 250 рублей 1917г — каталог с ценами, купить купюру 250 рублей 1917 года в интернет-магазине недорого. Цена от 450р.

Банкноты России

– Colin Narbeth & Son Ltd.

Стр. 1а Россия 1 рубль (1898-1903) Плеске подпись, VG

12,50 фунтов стерлингов

Стр. 9б Россия 3 рубля (1909-12) подпись Коншина, Good EF

12,50 фунтов стерлингов

стр. 9с Россия 3 рубля (1905) подпись Шипова (1912-17), UNC

9,50 фунтов стерлингов

Стр. 12а Россия 25 рублей (1909 г.) подпись Коншина Штраф

7,50 фунтов стерлингов

Л. 12б Россия 25 рублей (1909, выпуск 1912-17) Александр III, подпись Шипова, ВФ

7,50 фунтов стерлингов

С. 15 Россия 1 рубль 1898 (1915) с двумя префиксными буквами, позднее печатание EF

4,50 фунта стерлингов

С. 20 Россия 3 копейки блок из 4 марок (1915) Александр III, EF

4,50 фунта стерлингов

С. 31 Россия 50 копеек казначейские разменные билеты (1915)

2,50 фунта стерлингов

Стр. 35а Россия 5 рублей (1917, 1909 г.) Good EF

1,50 фунта стерлингов

С. 36 Россия 250 рублей (1917 г.) Свастика на реверсе в штампе FINE

1,50 фунта стерлингов

С.11а Россия 10 Рублей 1909 (1903-09) Тимашев подпись, №646036, ВФ

25 фунтов стерлингов

P. 13a Россия 100 рублей 1910 (1912-17) Подпись Коншина, № 192685, ЭФ

45,00 фунтов стерлингов

P.1a Россия 1 рубль (1898-1903) Плеске подпись, №049745, EF

125,00 фунтов стерлингов

Л.1б Россия 1 рубль (1903-09) Тимашев подпись, №059146 Штраф

25 фунтов стерлингов

P.1d Россия 1 рубль (1912-17) подпись Шипова, №713720, EF

12,50 фунтов стерлингов

P.222-234b Россия 1-25 рублей (1961) 5 банкнот, UNC

17,50 фунтов стерлингов

P.259a Россия 10000 Рублей (1993) Хороший EF

14,00 фунтов стерлингов

P. 37a Россия 1000 рублей (1917) A/UNC

15 фунтов стерлингов

Распроданный

шт. 407 Южная Россия 50 копеек (1918) Генерал Платов, A/UNC

9,50 фунтов стерлингов


Россия, 250 Рублей 1917 — Шипов (21шт) — Интернет аукцион / Интернет торги — Цена

Просмотрено: 42 | Избранное: 0

См. похожие

 • ИнформацияПравила аукциона
 • format_list_numberedУсловия и положения
 • оценка Шаги ставок
 • повторный заказОб аукционе
 • форумFAQ
 • account_balanceО продавце

Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak

Aukcja 14 — Wiosenna ’21

11 июня 2021 г. CEST/Варшава

Все лоты выставлены на торги

1   > 10   100   > 20   300   > 50   1 100   > 100   3 200   > 200   8 000   > 500   21 000   > 1 000   52 000   > 2 000   100 000   > 5 000   210 000   > 10 000   420 000   > 20 000   1 000 000   > 50 000 ∞  

§ 1

Organizacja aukcji

 1. Organizatorem aukcji jest Damian Marciniak (zwany dalej także Organizatorem) prowadzący działalność gospodarczą pod firmą GN Damian Marciniak (Gabinet Numizmatyczny Damian Marciniak) z siedzibą przy al. Иерусалимских 65/79, 00-697 Warszawa, Posiadający NIP 8311479658 Oraz Regon 731592049.
 2. W Sprawie Aukcji Z Organizatorem Można Się Kontaktować W Jego Siedzibie, Pod Numerem Telefonu (+48) 24 407 02 407 02 407 02 407 02 407 02 407 02 407 02 407 02 407 02 407 02 407 02 407 02 407 02 407 02 407 02 407 02 407 02 407 02 407 02 407 02 407 02 407 02 407 02 407 02 407 10. Odbywa Się W Siedzibie Artanagematora Aukcji, Według następującego Harmonogramu Sesji:
  1. W Dniu 11.06.2021 Roku Od Godziny 19:00 9011. będą obiekty od numer 1001 do numeru 2346,
  2. w dniu 13.06.2021 roku od godziny 10:00 licytowane będą obiekty od numer 2501 do numeru 3804,
  3. w dniu 14.06.2021 roku od godziny 17:30 licytowane będą obiekty od numer 4001 do numeru 4670,
  4. w dniu 15.06.2021 Roku Od Godziny 17:30 Licytowane Będą Obiekty Od Numer 5001 Do Numeru 5677,
  5. W Dniu 16.06.2021 Roku Od Godziny 17:30 Licytowane Będą Obiekty OD Numer 6001 DO numeru 6710,

   , 9011, 901, 9011, 901, 9011, 9011, 9011, 901, 901, 901, 901, 901, 901, 901, 901, 901, 901, 901, 901, 9011,

  6. . от годзины 17:30 licytowane będą obiekty od numer 7001 do numeru 7657,

  7. W DNIU 18.06.2021 ROKU OD GODZINY 17:30 Licytowane BęDą Obiekty OD NUMER 8001 DO NUMERU 8686.
 3. Warunki Aukcji Dostępne Są w Siedzibie orazrator oraz -raz -raz -raz -raz -raz -raz -raz -raz -raz -raz -raz -raz -raz -raz -raz -raz -raz -raz -raz -raz -raz -raz -raz -raz -raz -raz -raz -raz -raz -raz -reshl. własnym, lecz na rachunek komitenta lub wyłącznie w imieniu własnym i na własny rachunek.
 4. Aukcja jest aukcją publiczną w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta co oznacza, że ​​licytantowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy.
 5. Warunki aukcji mogą być zmienione lub odwołane.
 6. Warunkiem przystąpienia do aukcji jest akceptacja niniejszych warunków i rejestracja.
 7. W Związku Z rejestracją, Uczestnictwem, Wysyłką lub Wydaniem Obiektów организатор Może Wymagać Od Licytantów Danychrowych, Które Wykorzystane Będą wyluizizizhizizizizizizizizizizhizhizhizhizhi -wyluizizhi -wyluizizhi -wylejj
 8. Przystępujący do aukcji otrzymuje limit wydatków. Dotyczy on wszystkich wydatków w trakcie aukcji, a nie poszczególnych przedmiotów lub dni aukcji.
 9. Przystępujący do aukcji, pod rygorem niedopuszczenia do niej, powinien wpłacić Organizatorowi wadium w wysokości 2.000 zł. dla przystępujących oczekujących limitu zakupów до 20.000 zł. lub w wysokości 10% limitu zakupów przystępujących oczekujących limitu zakupów powyżej 20.000 zł. Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Organizatora w terminie do 3 przed pierwszym dniem aukcji. Organizator może odstąpić od przyjęcia wadium.
 10. Niezależnie od powyższego Organizator może odmówić udziału w licytacji licytantowi, który nie opłacił w całości zobowiązań wobec Organizatora wynikających z poprzedniej aukcji lub istnieją uzasadnione wątpliwości co do jego wypłacalności.
 11. Przystępujący do aukcji otrzymuje indywidualny numer licytanta oraz kartę do glosowania, na której ten numer jest uwidoczniony. Licytant zobowiązany jest nie udostępniać kartę do glosowania osobom trzecim, ani nie tracić nad nią pieczy; Bowiem wszelkie oferty złożone przy jej użyciu przypisane będą licytantowi.

§ 2. 

Склад предложений

 1. Склад предложений odbywa się w siedzibie Organizatora, w trakcie aukcji.
 2. Aukcja rozpoczyna się od ceny wywoławczej przedstawionej с каталогом aukcyjnym. W szczególnych wypadkach Organizator może rozpocząć od innej kwoty. Организатор nie podaje estymacji.
 3. Składanie ofert odbywa się przez podniesienie w trakcie licytacji karty do głosowania z indywidualnym numerem licytanta.
 4. Podniesienie kary do głosowania oznacza złożenie oferty wyżej o jedno podbicie w stosunku do oferty poprzedniej.
 5. Wedle własnego uznania Organizator może przyjąć ofertę wyższą od poprzedniej oferty o część lub wielokrotność podbicia. Ofertę taką należy zgłosić przez podniesienie karty do glosowania i wypowiedzenie kwoty oferty. Przyjęcie oferty przez Organizatora następuje przez ustne potwierdzenie przyjęcia takiej oferty.
 6. Organizator może nie przyjąć oferty, która łącznie z wcześniejszymi zwycięskimi offerami na tej aukcji, przekroczy limit wydatków danego licytanta.
 7. Wypadku licytant powinien się upewnić, że jego oferta została dostrzeżona i przyjęta przez Organizatora.
 8. Kwoty podbicia wynosi:
  1. 10 zł dla kwot do 100 zł 
  2. 20 zł dla kwot z przedziału 100 — 300 zł 
  3. 50 zł dla kwot z przedziału 300 — 1.100 zł 
  4. 100 zł dla kwot z przedziału 1.100 — 3.200 злотых
  5. 200 zł dla kwot z przedziału 3.200 — 8.000 zł 
  6. 500 zł dla kwot z przedziału 8.000 — 21.000 zł 
  7. 1.000 zł dla kwot z przedziału 21.000 — 52.000 zł 
  8. 2.000 zł dla kwot z przedziału 52.000 — 100.000 zł 
  9. 5.000 Zł Dla Kwot Z Przedziału 100.000 — 210.000 Zł
  10. 10.000 Zł Dla Kwot Z Przedziału 210.000 — 420.000 Zł
  11. 20.000 Zł DLA KWOT Z Przedziału 420.000.000.000.000 Zł DLA KWOT Z Przedziału 420.000.000.000.000.000 Zł DLA KWOT Z Przedziału 420.000.000.000.000.000.000 Zł Dla Kwot z Przedziału 420.000.000.000.000.000.000.000 Zł Dla Kwot z Przedziału 420.000.000. 000.000.000.000 Zł Dla Kwot z Przedziału 420.000.0129
 9. Oferta złożona w toku aukcji przestaje wiązać, gdy inny uczestnik aukcji (licytant) złożył ofertę korzystniejszą, a Organizator choćby w sposób dorozumiany potwierdzi jej przyjęcie
 10. Organizator przyjmuje także oferty składane za posrednictwem portalu Onebid (доступного в доме www.onebid.pl или https://aukcje.gndm.pl). Składanie oferty za posrednictwem portalu Onebid odbywają się na warunkach określonych przez ten portal i na ryzyko uczestnika aukcji. Портал Onebid nie należy do Organizatora i prowadzony jest przez osobę trzecią. Organizator aukcji nie odpowiada za sposób świadczenia usług, w tym w szczególności za brak możliwości skutecznego złożenia oferty za posrednictwem portalu Onebid.
 11. Organizator zaleca aby osoby biorące udział w aukcji w siedzibie Organizatora zapoznały się regulaminem portalu Onebid, ponieważ oferty składane za jego posrednictwem mogą mieć wpływ na przebieg aukcjieg. Regulamin portalu Onebid dostępny jest na stronie internetowej https://onebid. pl/pl/terms/

§ 3

Zawarcie umowy

 1. Zakończenie licytacji danego przedmiotu następuje po trzykrotnym wywołania najwyższej oferty i jej zatwierdzeniu ( Пшибичу). Jest to moment zawarcia umowy, z zastrzeżeniem par. 5 уст. 6 niniejszych warunków, to jest uprawnień muzeów rejestrowanych dotyczących prawa pierwokupu.
 2. Do wartości przybicia uzyskanej w licytacji doliczana jest opłata aukcyjna w wysokości 18% wartości przybicia.
 3. Opłata aukcyjna zawiera podatek od towarów i usług (НДС).
 4. Zwycięzca licytacji jest zobowiązany do uregulowania należności w ciągu 14 dni od zakończenia licytacji. Po upływie tego terminu Organizator może wedle własnego wyboru odstąpić od umowy lub naliczyć odsetki za opóźnienie w wysokości dwukrotności odsetek ustawowych, o których mowa w art. 481 пар. 2 Кодекс cywilnego.
 5. Незалежные од powyższego Organizator może naliczyć oplatę za przechowanie w wysokości 5 zł. (Słownie: Pięę Złotych) za każdy dzień przechowywania posczególnego obiektu, jeśli obiekt nie zostanie odebrany werminie 14 dni zakonńczenia aukcji zwycięzzizizizi -nlynńcznia vly -nlynńczi -nlynńczi -nlynńczi -wlej -nlynńczi -wlej -nlynńczi -wlej
 6. Przechowywanie przedmiotów u Organizatora po 14 dniach od zakończenia licytacji odbywa się na ryzyko klienta.
 7. Организатор jest uprawniony do odstąpienia od umowy w przypadku braku możliwości zastosowania środków bezpieczeństwa, o których mowa war art. 34 устава от дня 1 марта 2018 года roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu Terroryzmu.
 8. W przypadku odstąpienia przez Organizatora od umowy, z przyczyn leżących po stronie licytanta, Organizator uprawniony jest dochodzić od licytanta odszkodowania obejmującego co najmniej nie nie uzyskaną opukłatą.
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne oferowanych obiektów, jak również za ich wady prawne.

§ 4

Postanowienia dodatkowe

 1. Organizator bezterminowo gwarantuje, że obiekty oferowane na aukcji są autentyczne, a ich cechy fizyczne zgodne są z tymi jakie zostały podane w opisie umieszczonym w katalogu aukcyjnym; chyba że w opisie danego przedmiotu zaznaczono inaczej.
 2. Organizator zachęca aby licytant przed przystąpieniem do aukcji osobiście obejrzał oferowane przedmioty, Bowiemoddanie wszystkich cech i właściwości oferowanych przedmiotów w katalogu aukcyjnymjestwe. Dlatego licytant nie może się powoływać na wady przedmiotu tylko dlatego, że nie były ujawnione w katalogu aukcyjnym.
 3. Oglądanie przedmiotów oferowanych na aukcji możliwe jest w siedzibie Organizatora w dniach pracy od godziny 10:30 do godziny 16:00, najpóźniej do dnia poprzedzającego aukcję. Oglądanie przedmiotów możliwe jest najpóźniej do momentu rozpoczęcia aukcji.
 4. Walutą aukcji jest złoty polski (PLN) i wartość wyrażona w tej walucie stanowi podstawę rozliczeń. Organizator akceptuje regulowanie równowwartości należnej kwoty również w euro (EUR) i Американские доллары (USD) według kursu kupna tych walut w mBank S.A. в день признания rachunku Organizatora.
 5. Preferowaną przez Organizatora formą regulowania należności jest przelew bankowy na jeden z wskazanych poniżej numerów rachunku bankowego, prowadzonych przez mBank S. A. na rzecz GN Damian Marciniak, Al. Иерусалимские 65/79, 00-697 Варшава.
  1. 43 1140 2017 0000 4102 0878 0753 . : BREXPLPWMBK
 6. Dla zamówień o łącznej wartości poniżej równowartości 10.000 euro (łączna cena wszystkich wylicytowanych na aukcji obiektów wraz z opłatą aukcyjną i kosztami przesyłki) możliwa jest także płatność gotówką w siedzibie Organizatora.

§ 5

Postanowienia szczególne

 1. Na podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, pozwolenia na wywóz zabytku za granicę wymaga szereg zabytków, w tym w szczególności zabytki mające więcej niż 50 лат, których wartość jest wyższa niż 16.000 zł.
 2. W każdym wypadku Organizator odmówi wysłania za granicę przedmiotów, które w jego ocenie beędą wymagały, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów przepisów prawa, uzyskania wozowlenia stosowego poz. W takim wypadku licytant zobowiązany jest odebrać wylicytowany obiekt osobiście lub wskazać address do wysyłki na terenie Polski.
 3. Licytant przystępując do aukcji powinien samodzielnie zbadać możliwość wywozu licytowanego przedmiotu za granicę, jeśli ma taki zamiar.
 4. Organizator nie przyjmuje zleceń polegających na reprezentowaniu osób trzecich w postępowaniu o udzielenie pozwolenia na wywóz zabytku za granicę, ani w innych postępowaniach administracyjnych.
 5. Брак uzyskania zezwolenia na wywóz obiektu za granicę nie zwalnia z obowiązku zapłaty za zakupione obiekty.
 6. Организатор jest podmiotem prowadzącym działalność polegającą na oferowaniu do sprzedaży zabytków, w rozumieniu art. 20 уставы з дня 21 листопада 1996 roku co oznacza, że ​​może dojść do skorzystania przez muzeum rejestrowane z prawa pierwszeństwa zakupu, o którym mowa w tej ustawie, ze wszystkimi skutkami prawnymi jakie z tego wynikają dla innych uczestnikó. W szczególności skutkiem skorzystania z takiego prawa przez muzeum rejestrowane będzie brak zawarcia umowy między licytantem, a Organizatorem co do przedmiotu objętego oswiadczeniem o skorzystaniu z prawa pierwszekuństwastwastwastwastwastwaste.
 7. W szczególnych wypadkach oferowany obiekt może być obciążony opłatą droite de suite, o które mowa w art. 19я następnych уставы z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Będzie ona obliczana od kwoty przybicia (bez opłaty aukcyjnej).

§ 6

Odbiór Lub Wysylłka przedmiotów

 1. Zakupione przedmioty zostaną przekazane wylączhi -zhizi -zhizizji -zhizjezjios -zhion -zhion -zhionsi -zhion -zhion -zhion -zhion -zhion -zhion -zhion -zhion -zhion -zwzi -zhion -zwzi -zhion -przion -przio -zhupione. Organizator ma prawo zweryfikować tożsamość zwycięzcy na podstawie ważnego dokumentu ze zdjęciem. Organizator ma prawo zweryfikować pełnomocnictwo na podstawie pisemnego oryginału, a tożsamość pełnomocnika na podstawie ważnego dokumentu ze zdjęciem. W razie powzięcia wątpliwości co do tożsamości, autentyczności lub ważności pełnomocnictwa Organizator może podjąć dodatkowe kroki bezpieczeństwa, mające zapobiec wydaniu przedmiotu osobie nieuprawnionej.
 2. Zakupione przedmioty zostaną wyłącznie wyłącznie po uiszczeniu w całości wylicytowaney ceny wraz z opłatą aukcyjną i kosztami przesyłki, jeśli są należne.
 3. Wpłaty od poszczególnych licytantów zaliczane będą proporcjonalnie na poczet wszystkich wylicytowanych przedmiotów, a w ramach tego wpierw proporcjonalnie na poczet kwoty przybicia i opłaty aukcyjnej, a dopiero następnie na poczet kosztów przesyłki.
 4. Wylicytowane przedmioty można odebrać w siedzibie Organizatora, po wcześniejszym uzgodnieniu z Organizatorem szczegółów odbioru.
 5. Koszty wysyłki krajowej zamówień aukcyjnych, o łącznej wartości powyżej 3.000 zł pokrywa Organizator, o ile w opisie nie podano inaczej.
 6. Koszty wysyłki krajowej zamówień aukcyjnych o łącznej wartości do 3.000 zł wynoszą 20 zł i pokrywa je nabywca, o ile w opisie nie podano inaczej. Wysyłka posiada zadeklarowaną wartość, jest ubezpieczona i realizowana przez firmę kurierską.
 7. Koszty wysyłki zagranicznej pokrywa nabywca. Forma i koszt takiej wysyłki każdorazowo ustalany jest indywidualnie.

§ 7

Почтовая служба

 1. Tłumaczenia sporządzone w języku obcym mają wyłącznie charakter informacyjny i nie są wiążące.
 2. Aukcja organizowana jest pod rządami prawa polskiego i na gruncie tego prawa sporządzone zostały warunki niniejszej aukcji.
 3. Miejscem zawarcia umowy jest miejsce w którym odbywa się aukcja, to jest siedziba Organizatora.

Oglądnie pozycji aukcyjnych w dniach 9-11 czerwca 2021, w godz. 10:30-16:00

Контакт: (+48) 22 407 0220 // 782 280 880 // [email protected]

YouTube // Facebook // Мнение Google // GNDM.pl

Подождите..

Габинет Нумизматический Д. Марчиняк

Комната

Ал. Jerozolimskie 65/79
00-697 Варшава

эл.0003

Public

Home

Facebook

YouTube

Понедельник

10:00 — 17:00

Вторник

10:00 — 17:00

Среда

10:003

10:00 — 17:00

10:003

10:00 — 17:00

10:00 — 17:00

Четверг

10:00 — 17:00

Пятница

10:00 — 17:00

Суббота

Закрыто

Воскресень

Вы хотите сделать ставку? Войдите и подпишитесь на аукцион.